hjelptilhjelp banner

 Rusavhengighet / 4050 visninger

"Jeg er også mamma" er en film om mødre i LAR-behandling (legemiddelassistert rehabilitering). Etter år i rus, har disse mødrene nå et roligere og bedre liv. I prosjektet “Sammen midt i livet” (SMIL) lærer mødrene om ulike sider rundt morsrollen. Filmen er produsert av BarnsBeste i samarbeid med proLAR.

Relaterte videoer