hjelptilhjelp banner

 Mobbing og atferdsvansker / 5560 visninger

Det er viktig å huske på at alle barn kan være atferdsvanskelige - og det handler ikke bare om barnets atferd, men om samspillet med de andre. Derfor er samhandlingsvansker et bedre begrep enn atferdsvansker. Alle foreldre vet at man har gode og dårlige dager, og at man på dårlige dager håndterer barna mindre klokt

 

Her ser du klipp fra filmen Kramer vs Kramer som viser hvordan atferdsvansker kan utarte seg - og hvordan far i dette tilfellet ikke håndterte situasjonen særlig godt

Relaterte videoer