facebook 

Hjelptilhjelp.no

Videoer om psykisk helse


 Sorg og traumer / 16157 visninger

 

 

 

 

 

Strukturell dissosiasjon av personligheten. RVTS . Intervju med klinisk psykolog og forsker Ellert Nijenhuis. Hva er dissosiasjon? Hvordan kommer det til uttrykk? Hvordan kan det behandles?

 

Hva er dissosiasjon?

Psykologen forklarer fenomenet dissosiasjon og hvordan og hvorfor dette kan opptre hos personer som har opplevd alvorlige traumer. Dissosiasjon innebærer at ulike deler av personligheten slutter å kommunisere med hverandre. 

Eksempler på dissosiative opplever kan være at ulike kroppsdeler ikke kommuniserer med hverandre. F.eks kan man føle at ens egen arm ikke er min arm - det er bare "en arm". Alvorlige hull i hukommelsen kan være et annet eksempel. Det kan være at man slett ikke har mulighet til å huske hva som skjedde deler av dagen.

Han kommer innom hvilken funksjon dissosiasjon har for de som opplever det, om dissosiasjon som overlevelsesstrategi i møte med traumatiske opplevelser, og hvilken patologi (sykdom) dette kan føre til over tid. Psykologen berører temaer som psykotiske opplevelser, å høre stemmer, borderline personlighetsforstyrrelse, dissosiativ identitetsforstyrrelse (DID), normale og unormale varianter av å være "integrert" og "splittet" i personligheten. 

Han forklarer også hvilke tegn som bør vekke bekymring hos barn. Han anbefales psykoedukasjon omkring dissosiative fenomener for leger, lærere og fagfolk - slik at vanskene fanges opp og de rammede kan motta hjelp.

 

Utredning av dissosiative lidelser

Psykologen anbefaler at behandlere som møter pasienter hvor de mistenker dissosiative fenomener, utfører en grundig utredning av symptomene, blant annet med strukturerte diagnostiske intervjuer som er laget for dissosiative forstyrrelser. Utredningen må gjøres av kvalifisert personell. 

Å klargjøre hvordan personlighetens ulike deler kommuniserer med hverandre og hvilke deler som har sluttet å kommunisere med hverandre, er en del av behandlingsforløpet.

F.eks det å høre stemmer kan være en del av en psykotisk lidelse, men ifølge Nijenhuis kan disse symptomene også være uttrykk for dissosiative forstyrrelser.

 

Behandling av dissosiative lidelser

Nijenhuis forteller om anbefalt behandling ved dissosiative forstyrrelser. Et viktig mål med terapi i møte med pasienter som har dissosiative opplever er ifølge psykologen å gjøre det mulig for pasienten med en høyere grad av integrasjon av personens splittede deler av personligheten, slik at personen ikke hemmes i dagliglivet på grunn av symptomene. 

Mange pasienter med dissosiative vansker har en ambivalens i forhold til å ha tillit til andre mennesker. Det er en splittelse mellom ønsket om å stole på andre mennesker - viljen og ønsket om å knytte seg til noen som kan trøste meg - og den omfattende frykten for at dette umulig kan gå bra - det er for farlig. Å få tillit til andre mennesker vil kunne være en veldig kamp hos disse pasientene. Et viktig område av terapien er derfor å bygge tillit og samarbeid med terapeuten - et arbeid som kan ta tid.

Noen erkjennelser man søker å oppnå hos pasientene er: - Dette (det traumatiske) hendte med meg. Jeg er ikke gal, men jeg prøver å håndtere noe vanskelig som har skjedd med meg. Det vonde som har skjedd er reelt. Jeg har hatt et vanskelig liv, men jeg kan klare å håndtere det.

Kilde: http://rvts.valero.no/

 

Relaterte videoer

Annonse

Abonner på vårt nyhetsbrev

Les spennende nyheter om angst, depresjon, ADHD, autisme, og mye mer.

 
Akkurat nå: 13160 abonnenter