hjelptilhjelp banner

 Depresjon og bipolar lidelse / 7815 visninger

Moodscope - app for å overvinne depresjon. "How Moodscope works".

"Hvordan føler du deg?" kan være et vanskelig spørsmål å svare på. Nye apper gjør det mulig å spore pasienters emosjonelle opp-og nedturer. For pasienter med alvorlige psykiske lidelser kan slike apper være med å gi sikkerhetsnett i hverdagen - både for pasienten selv og for familien. I denne videoen lærer du hvordan appen Moodscope fungerer!

Les en artikkel her om Moodscope og andre apper for å registrere svingninger i humør.

Relaterte videoer