hjelptilhjelp banner

 ADHD / 2021 visninger

Motivasjon- og følelsesmessige vansker ved ADHD (engelsk). Foredrag av Dr. Thomas E. Brown. National Resource Center on ADHD.

Relaterte videoer