hjelptilhjelp banner

 Rusavhengighet / 8651 visninger

Motiverende Intervju er en målrettet, klientsentrert samtalemetode for å motivere til atferdsendring, samt bistå ved endringsprosesser.

Film 7 viser Tom Barth som behandler og Ylva Almås Haugan som klient. At klienten har kommet til samtale kan tyde på at det allerede finnes en diskrepans, en bevissthet hos henne om de negative konsekvensene ved livsstilen. Ambivalensen hun kjenner på betyr at hasjrøykinga oppleves å ha både fordeler og ulemper, og at hun er usikker på hva hun skal gjøre. En grunnleggende antagelse i MI er at det er vanlig og normalt å være ambivalent, men at det utgjør en hindring for endring. Tom Barth utforsker og tydeliggjør ambivalensen for klienten.

Relaterte videoer