hjelptilhjelp banner

 Personlighetsforstyrrelser / 11871 visninger

Dette er en prisbelønnet dokumentar om multippel / dissosiativ personlighetsforstyrrelse. Denne lidelsen er av mange sett på som en måte å prøve å overleve tidlige traumeopplevelser på, gjennom å splitte personligheten opp i flere deler

Relaterte videoer