hjelptilhjelp banner

 Rusavhengighet / 15170 visninger

Rus og personlighetsforstyrrelser. Foredrag, Sigmund Karterud

 

Nøkkelord: Diagnostisering, Psykiske lidelser, SERAF fordypningskurs i rus og psykiatri 2014

 

Kilde:

Relaterte videoer