hjelptilhjelp banner

 Depresjon og bipolar lidelse / 4657 visninger

En sann historie om den australske pianisten David Helfgott som var et pianotalent helt utenom det vanlige, men som ble skadelidende av en dominerende far som ikke ville gi fra seg kontrollen over sønnen. David utviklet etter hvert alvorlige psykiske problemer

Relaterte videoer