hjelptilhjelp banner

 Angst / 7818 visninger

Tvangslidelse (OCD). "As good as it gets" (engelsk).

OCD er en angstlidelse som innebærer tvangshandlinger og tvangstanker. I filmen As good as it gets møter vi en rollefigur som viser tydelig trekk på en slik lidelse.

Det kan være vanskelig å skille tvangslidelse (OCD) fra tvangspreget personlighetsforstyrrelse, og det er slik sett godt mulig at rollefiguren også har trekk på en tvangspreget personlighetsforstyrrelse.

Relaterte videoer