hjelptilhjelp banner

 ADHD / 1447 visninger

Ungdom med ADHD. Utfordringer og strategier (engelsk). Foredrag fra Dr. James Crist. National Resource Center on ADHD. 

Relaterte videoer