hjelptilhjelp banner

 Rusavhengighet / 9308 visninger

Ungdom, rus og psykiatri. Idenfifisering og behandling . Foredrag med Jan Egil Wold, som er avdelingsoverlege ved BUP Levanger.

Relaterte videoer