facebook 

Finn psykisk hjelp der du bor

 

 


 forside ansikt  

Velkommen til hjelptilhjelp.no

Mange nordmenn blir rammet av psykiske vansker og lidelser, og har behov for hjelp i en vanskelig fase av livet.

Fordi hjelpeapparatet består av så mange forskjellige aktører er det nesten umulig å vite hva som finnes av hjelpetilbud.

Dette ønsker hjelptilhjelp.no å gjøre noe med.
 Hjelptilhjelp har til hensikt å gjøre det enklere å lete etter psykisk hjelp.

 Hjelptilhjelp har også til hensikt å spre nyttig informasjon om psykisk helse og tilgrensende områder.

- Ove Heradstveit
Psykologspesialist, redaktør for Hjelptilhjelp.no

 forside ansikt  

Kommunale tjenester

Kommunene har ansvar for å ivareta innbyggere med rus- og psykiske helseproblemer.

I økende grad blir det også fokusert på at kommunene skal tilby forebyggende tiltak.

Hjelptilhjelp.no gjør det enklere å finne fram til kommunale hjelpetilbud for bedre psykisk helse.
 Hjelptilhjelp inviterer alle kommuner til å være med på å holde oversikten på hjelptilhjelp.no oppdatert.

 Sjekk om vi har registrert inn alle kommunale tiltak fra din kommune. 

 Tips oss om hjelpetilbud/kurs som mangler

 forside ansikt  

Brukerorganisasjoner

Frivillige i bruker-, pasient- og interesseorganisasjoner arrangerer mange aktuelle treff og aktiviteter.

Det kan imidlertid være vanskelig å følge med på hva som skjer.

Hjelptilhjelp.no gjør det enklere å holde oversikten over aktiviteter og treff.
 Hjelptilhjelp inviterer bruker- og interesseorganisasjoner innen psykisk helse og tilgrensende områder til å bidra til at vi har en oppdatert oversikt over deres tilbud.

 Ta kontakt for å tipse oss om aktuelle tilbud

 forside ansikt  

Lærings- og mestringssentre

Lærings- og mestringssentre arrangerer mange kurs og treff for mennesker med særlige utfordringer.

Det kan imidlertid være vanskelig både for brukere og ansatte i andre tjenester å holde oversikten på hva som tilbys, når og hvor.

Hjelptilhjelp.no gjør det enklere å holde oversikten over kommende mestringstilbud.
 Hjelptilhjelp inviterer lærings- og mestringssentre innen psykisk helse og tilgrensende områder til å bidra til at vi har en oppdatert oversikt.

 Ta kontakt for å tipse oss om kurstilbud

 forside ansikt  

Andre aktører rus/psykisk helse

Det finnes en rekke ulike aktører som tilbyr hjelpetilbud/kurs for en bedre psykisk helse.

Slike tilbud kan være gode supplement til det offentlige hjelpeapparatet, men det er vanskelig å holde oversikten over hva som finnes.

Hjelptilhjelp.no gjør det enklere å finne fram til hele bredden av hjelpetilbud / kurs for en bedre psykisk helse.
 Hjelptilhjelp inviterer aktører innenfor psykisk helse, rus og tilgrensende områder til å samle oversikten over deres tilbud/tiltak.

 Ta kontakt for å tipse oss om hjelpetilbud/kurs som mangler i vår oversikt