Finn psykisk hjelp der du bor

 

 

Siste nyhetssaker

Politiforum: - Kan mobbing være drap?

Mobbing er aggressiv atferd rettet mot en person – et overgrep med intensjon om å skade. I ytterste konsekvens kan det koste offeret livet. Kan mobbing være drap?
Mobbing

Siste portretter

Bruker dikt til å skape åpenhet om psykisk helse

Simon Didriksen er utdannet adjunkt og far til fire barn. Han har skrevet dikt siden han var 12 år, men etter å ha vært psykisk syk fra sommeren 2015 til 2016 har diktskriving blitt en form for terapi. Han har skrevet og publisert om lag 350 dikt som han…
Psykiske problemer

Tomrommet som kom i kjølvannet av selvmordet var enormt

Det var ingenting jeg kunne si eller gjøre for å ta bort smerten og jeg tror jeg aldri før har følt meg så utilstrekkelig. Vi er nødt til finne ut hvorfor så mange mennesker ikke lengre orker å leve.
Selvmord / selvskading

Siste gjesteinnlegg

5 råd til deg som har angst

Angstlidelser er vanlige og en høy andel av de som er rammet opplever at det er vanskelig å bli kvitt angsten. I dette innlegget deler psykolog Fredrik Lian sine fem beste råd mot et liv uten hemmende angst.
Gjesteinnlegg

Når kroppen sier stopp: - God morgen, Angst!

Så kom det øyeblikket da du, Angst, skulle ha en ekstra finger med i spillet. Du var jammen ikke nådig! Men du lærte meg noe, Angst. Du fikk meg til å innse at kroppen kanskje ikke er bygget for å gå på høygir 17 timer i døgnet, 7 dager i uka, selv om jeg…
Gjesteinnlegg

Har du en tekst du vil dele på hjelptilhjelp.no?

Hjelptilhjelp.no ønsker å gi rom for ulike perspektiver på psykisk helse og psykisk helsearbeid i Norge. Vi inviterer derfor både forskere, fagfolk, brukere, pårørende og folk flest til å sende tekster som vi kan dele. 

Les mer om gjesteinnlegg her

Siste bøker

 forside ansikt  

Velkommen til hjelptilhjelp.no

Mange nordmenn blir rammet av psykiske vansker og lidelser, og har behov for hjelp i en vanskelig fase av livet.

Fordi hjelpeapparatet består av så mange forskjellige aktører er det nesten umulig å vite hva som finnes av hjelpetilbud.

Dette ønsker hjelptilhjelp.no å gjøre noe med.
 Hjelptilhjelp har til hensikt å gjøre det enklere å lete etter psykisk hjelp.

 Hjelptilhjelp har også til hensikt å spre nyttig informasjon om psykisk helse og tilgrensende områder.

- Ove Heradstveit
Psykologspesialist, redaktør for Hjelptilhjelp.no

 forside ansikt  

Kommunale tjenester

Kommunene har ansvar for å ivareta innbyggere med rus- og psykiske helseproblemer.

I økende grad blir det også fokusert på at kommunene skal tilby forebyggende tiltak.

Hjelptilhjelp.no gjør det enklere å finne fram til kommunale hjelpetilbud for bedre psykisk helse.
 Hjelptilhjelp inviterer alle kommuner til å være med på å holde oversikten på hjelptilhjelp.no oppdatert.

 Sjekk om vi har registrert inn alle kommunale tiltak fra din kommune. 

 Tips oss om hjelpetilbud/kurs som mangler

 forside ansikt  

Brukerorganisasjoner

Frivillige i bruker-, pasient- og interesseorganisasjoner arrangerer mange aktuelle treff og aktiviteter.

Det kan imidlertid være vanskelig å følge med på hva som skjer.

Hjelptilhjelp.no gjør det enklere å holde oversikten over aktiviteter og treff.
 Hjelptilhjelp inviterer bruker- og interesseorganisasjoner innen psykisk helse og tilgrensende områder til å bidra til at vi har en oppdatert oversikt over deres tilbud.

 Ta kontakt for å tipse oss om aktuelle tilbud

 forside ansikt  

Lærings- og mestringssentre

Lærings- og mestringssentre arrangerer mange kurs og treff for mennesker med særlige utfordringer.

Det kan imidlertid være vanskelig både for brukere og ansatte i andre tjenester å holde oversikten på hva som tilbys, når og hvor.

Hjelptilhjelp.no gjør det enklere å holde oversikten over kommende mestringstilbud.
 Hjelptilhjelp inviterer lærings- og mestringssentre innen psykisk helse og tilgrensende områder til å bidra til at vi har en oppdatert oversikt.

 Ta kontakt for å tipse oss om kurstilbud

 forside ansikt  

Andre aktører rus/psykisk helse

Det finnes en rekke ulike aktører som tilbyr hjelpetilbud/kurs for en bedre psykisk helse.

Slike tilbud kan være gode supplement til det offentlige hjelpeapparatet, men det er vanskelig å holde oversikten over hva som finnes.

Hjelptilhjelp.no gjør det enklere å finne fram til hele bredden av hjelpetilbud / kurs for en bedre psykisk helse.
 Hjelptilhjelp inviterer aktører innenfor psykisk helse, rus og tilgrensende områder til å samle oversikten over deres tilbud/tiltak.

 Ta kontakt for å tipse oss om hjelpetilbud/kurs som mangler i vår oversiktAnnonse

Abonner på vårt nyhetsbrev

Les spennende nyheter om angst, depresjon, ADHD, autisme, og mye mer.

 
Akkurat nå: 13160 abonnenter