hjelptilhjelp banner

 

  1.   Nyheter
  2.   Portretter
  3.   Gjesteinnlegg
  4.  Bøker
  5.   Videoer
  6. TesterNyeste saker på hjelptilhjelp.no

Rusproblemer

ESPAD-undersøkelsen: Økt cannabisbruk blant norsk ungdom 15-16 år

Cannabis er det mest utbredte illegale rusmidlet i Norge. Nå øker bruken blant 15–16 åringer. Hasjen har de siste årene blitt farligere og mer potent, grunnet økte THC-nivåer. Samtidig er det færre unge enn tidligere som tror at slike narkotiske stoffer er…