Finn psykisk hjelp der du bor

 

 


Siste nyhetssaker

Har du en tekst du vil dele på hjelptilhjelp.no?

Hjelptilhjelp.no ønsker å gi rom for ulike perspektiver på psykisk helse og psykisk helsearbeid i Norge. Vi inviterer derfor både forskere, fagfolk, brukere, pårørende og folk flest til å sende tekster som vi kan dele. 

Les mer om gjesteinnlegg her

Siste bøker

 forside ansikt  

Velkommen til hjelptilhjelp.no

Mange nordmenn blir rammet av psykiske vansker og lidelser, og har behov for hjelp i en vanskelig fase av livet.

Fordi hjelpeapparatet består av så mange forskjellige aktører er det nesten umulig å vite hva som finnes av hjelpetilbud.

Dette ønsker hjelptilhjelp.no å gjøre noe med.
 Hjelptilhjelp har til hensikt å gjøre det enklere å lete etter psykisk hjelp.

 Hjelptilhjelp har også til hensikt å spre nyttig informasjon om psykisk helse og tilgrensende områder.

- Ove Heradstveit
Psykologspesialist, redaktør for Hjelptilhjelp.no

 forside ansikt  

Kommunale tjenester

Kommunene har ansvar for å ivareta innbyggere med rus- og psykiske helseproblemer.

I økende grad blir det også fokusert på at kommunene skal tilby forebyggende tiltak.

Hjelptilhjelp.no gjør det enklere å finne fram til kommunale hjelpetilbud for bedre psykisk helse.
 Hjelptilhjelp inviterer alle kommuner til å være med på å holde oversikten på hjelptilhjelp.no oppdatert.

 Sjekk om vi har registrert inn alle kommunale tiltak fra din kommune. 

 Tips oss om hjelpetilbud/kurs som mangler

 forside ansikt  

Brukerorganisasjoner

Frivillige i bruker-, pasient- og interesseorganisasjoner arrangerer mange aktuelle treff og aktiviteter.

Det kan imidlertid være vanskelig å følge med på hva som skjer.

Hjelptilhjelp.no gjør det enklere å holde oversikten over aktiviteter og treff.
 Hjelptilhjelp inviterer bruker- og interesseorganisasjoner innen psykisk helse og tilgrensende områder til å bidra til at vi har en oppdatert oversikt over deres tilbud.

 Ta kontakt for å tipse oss om aktuelle tilbud

 forside ansikt  

Lærings- og mestringssentre

Lærings- og mestringssentre arrangerer mange kurs og treff for mennesker med særlige utfordringer.

Det kan imidlertid være vanskelig både for brukere og ansatte i andre tjenester å holde oversikten på hva som tilbys, når og hvor.

Hjelptilhjelp.no gjør det enklere å holde oversikten over kommende mestringstilbud.
 Hjelptilhjelp inviterer lærings- og mestringssentre innen psykisk helse og tilgrensende områder til å bidra til at vi har en oppdatert oversikt.

 Ta kontakt for å tipse oss om kurstilbud

 forside ansikt  

Andre aktører rus/psykisk helse

Det finnes en rekke ulike aktører som tilbyr hjelpetilbud/kurs for en bedre psykisk helse.

Slike tilbud kan være gode supplement til det offentlige hjelpeapparatet, men det er vanskelig å holde oversikten over hva som finnes.

Hjelptilhjelp.no gjør det enklere å finne fram til hele bredden av hjelpetilbud / kurs for en bedre psykisk helse.
 Hjelptilhjelp inviterer aktører innenfor psykisk helse, rus og tilgrensende områder til å samle oversikten over deres tilbud/tiltak.

 Ta kontakt for å tipse oss om hjelpetilbud/kurs som mangler i vår oversiktAnnonse

Abonner på vårt nyhetsbrev

Les spennende nyheter om angst, depresjon, ADHD, autisme, og mye mer.

 
Akkurat nå: 13160 abonnenter